Syndicus

Beheerder van mede-eigendommen

Een mede-eigendom is een feitelijke vereniging, een gemeenschap van rechtspersonen. Wanneer ze bestaat uit een aanzienlijk aantal personen, wordt het (administratieve, boekhoudkundige en technische) beheer van het gebouw dat ze delen, toevertrouwd aan een vakman: een syndicus , zoals immobilière Cosse.

Zijn gebouw laten beheren door een syndicus

De syndicus voert een aantal taken uit voor rekening van de mede-eigendom:

  • Alles wat te maken heeft met de boekhouding;
  • De organisatie en het houden van gewone en buitengewone algemene vergaderingen;
  • Het beheer van de problemen van de gemeenschap, in het belang ervan: optreden bij een schadegeval, zoals waterschade of diefstal, materiaal dat niet meer of slecht werkt vervangen of laten herstellen, de herstellingswerken plannen, contact opnemen met de verschillende leveranciers die nodig zijn bij dergelijke situaties, enz.;
  • De administratie van de schoonmaakteams;
  • Bemiddelen met de verzekeringsmaatschappijen;
  • ...

De syndicus is zodoende de risicobewaarder, in die zin dat hij de leveranciers controleert (uitrusting, werken, schoonmaak) en nagaat of het werk correct werd uitgevoerd.

De wet op de mede-eigendom van juni 2010 naleven

Sinds haar oprichting leeft Multirent Invest uiteraard de nieuwe wet op de mede-eigendom van juni 2010 na (die van kracht is sinds september 2010):

  • Een transparante werking, waarbij de communicatie met de mede-eigenaars van essentieel belang is. De syndicus moet trouwens maandelijkse vergaderingen organiseren om het contact te onderhouden en op de hoogte te blijven van de meningen van alle partijen.
  • Een mede-eigendom wordt beheerd met dezelfde regels als een onderneming, met een genormaliseerde boekhoudkundige balans.
  • De Raad van mede-eigendom (voordien « Beheerraad ») kiest de syndicus en treedt op als tussenschakel tussen de syndicus en de mede-eigendommen.

Het team van immobilière Cosse wil een syndicus zijn die respect heeft voor de gebouwen die het beheert en niet enkel een geldmachine. Het maakt er een erezaak van om als een goede huisvader zorg te dragen voor de gebouwen, door zich zo vaak mogelijk op het terrein te begeven. Het kan zodoende al zijn ervaring benutten en vertrouwen op zijn deskundige oog om tekortkomingen of te plannen werken op te sporen. Immobilière Cosse kan zodoende initiatieven nemen wat betreft de nodige renovaties, de opvolging van de werken garanderen dankzij haar technische knowhow op het vlak van de bouw en het schoonmaakpersoneel superviseren. Ze doet er alles aan om zo veel mogelijk beschikbaar te zijn voor de mede-eigenaars.

Contact

Voor onze eigendommen in beheer, link naar het portaal van uw eigendom:  https://immocosse3781.optipro-alpha.be/connexion/